התמחויות שלי:

- יועץ-מומחה בענייני הביטחון במספר מפעלים בלטביה, ברוסיה ובאירופה;

- מומחה דגול בתחום אבטחת עסק פרטי ושמירת ראש;

- בתחום הביטחון משנת 1994;

- עברתי את כל הדרגות בתחום הביטחון והחקירה מראש מחלקת הביטחון, מנהל שרות הביטחון בחברה בינלאומית גדולה עד לבעל ומייסד חברת הייעוץ הבטחוני המקצועי לאבטחת עסק ושמירת ראש, אשר עוסקת בשרותי הייעוץ;

- מכינה להתמחות מנהלי מחלקות אבטחה, עובדי ביקורת והשגחה פנימית.

התמחות מקצועית:

- מימוש פרויקטים בתחום בטחון חברות כלכלי, אבטחת מידע ואבטחה פיזית;

- ניהול מחלקות וסניפים בתחום האבטחה;

- איבחון וייעוץ ליציאה ממצבי משבר;

- אירגון וניהול סדר כניסה למפעל וסדר פנימי בו, השגחה על שמירת דרישות סדר פנימי במפעל;

- שילוב חברות ביטחון פרטיות לשמירה על אובייקטים של החברה על בסיס החוזה, הערכת פעילותן המקצועית והשגחה על ביצוע התחייבויות החוזה;

- פיתוח ונקיטת אמצעים לעבודות עם מסמכים אשר בתוכנם יש מידע מסחרי סודי;

- ניהול עבודה בגילוי וסגירת ערוצי דליפת מידע אפשריים.