Manas kompetences:

- Eksperts-konsultants drošības jautājumos virknei Latvijas, Krievijas un Eiropas uzņēmumu;

- Vadošais speciālists privātās uzņēmējdarbības un personiskās drošības jomā;

- Drošības jomā kopš 1994. g.

- Esmu iepazinis visus apsardzes un detektīvu biznesa posmus, sākot no apsardzes nodaļas vadītāja, DD vadītāja lielā starptautiskā uzņēmumā līdz pat privātās uzņēmējdarbības un personiskās drošības konsultācijas uzņēmuma īpašniekam un dibinātājam, kas nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu;

- Drošības vienību vadītāju apmācība un profesionālā pilnveide, iekšējais audits un kontrole.

Profesionālā specializācija:

- projektu realizācija dažādās jomās: ekonomiskā, informatīvā un uzņēmumu fiziskās drošības jomā,

- drošības dienestu un struktūrvienību vadība,

- antikrīzes diagnostika un konsultācijas,

- piekļuves un objektu iekšējo režīmu nodrošināšana un organizācija, uzņēmuma režīma prasību ievērošanas kontrole,

- komerciālu apsardzes struktūru piesaistīšana uz līguma pamata uzņēmuma objektu apsardzes nodrošināšanai, kompetenta to darbības novērtēšana, līguma pienākumu izpildes kontrole,

- pasākumu izstrāde un īstenošana, lai nodrošinātu darbu ar dokumentiem, kas satur informāciju ar komercnoslēpumiem,

- darbu organizēšana, lai atklātu iespējamos informācijas noplūdes kanālus un slēgtu tos.